Historie

Van “Koean” naar “de Meeuwenhoeve”


In 1975 wordt Meeuwenweg 28 uitgegeven als een veehouderij bedrijf. Harm en Henny Hollander maken in Anderen, plaats voor de ruilverkaveling en starten in de kale Flevopolder een nieuw bedrijf van 55 hectare. De bouw van het bedrijf begint in het voorjaar van 1975. Op 20 mei 1975 wordt de eerste snee gras gemaaid en ziet de tweede dochter van het gezin, Alet, het levenslicht. De eerste maanden staat er een kleine caravan op het erf. Een oom verblijft in de polder en verricht het werk. Harm rijdt heen en weer tussen het oude land en het nieuwe land.

Op 1 oktober 1975 vindt de eerste verhuizing plaats. Harm gaat samen met de koeien naar de polder. De woning is dan nog niet klaar. Daarom logeert hij bij de buren totdat een maand later het huis klaar is. Op 1 november 1975 komen ook Henny en de dochters Wilma (5 jaar) en Alet (6 maanden) naar de Meeuwenweg en is het gezin weer compleet.

De boerderij krijgt de naam “Koean”: koeien uit Anderen. De kalfjes die op het bedrijf geboren worden krijgen allemaal Koean voor hun naam. De boerderij is één van de laatste bedrijven die in Oostelijk Flevoland wordt uitgegeven. Het Knarbos is dan nog maar net aangeplant en de polder een kale vlakte.

Het is de eerste jaren pionieren en langzaam wordt het bedrijf uitgebouwd. Er is veel aandacht voor agrarisch natuurbeheer, zo worden er Simmentalers aangekocht in Oostenrijk. Deze koeien graasden in het groei seizoen in het natuurgebied de Oostvaardersplassen. Naast de activiteiten in de veehouderij ontstaan er langzamerhand nieuwe plannen en wordt er op kleine schaal gestart met een reisbureau voor excursies naar boerderijen.

De koeien worden in 1997 verkocht, een opvolger voor het veebedrijf ontbreekt.  De geheel in hout  opgetrokken boerderij, waarvan er destijds door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders zo’n vijftien zijn gebouwd, wordt verbouwd voor nieuwe bedrijfsactiviteiten op het gebied van recreatie.

“Koean” wordt “de Meeuwenhoeve”

Net als bij de start in 1975 is het pionieren, “de Meeuwenhoeve” vult een tekort op aan zaalaccommodatie in het buitengebied.  Alet gaat vanaf 2000 aan de slag op het bedrijf en heeft hiernaast een baan elders. In 2004 wordt de swingolf baan geopend. Een aantal holes zijn te vinden op een deel van het land achter de boerderij. De andere holes liggen in het Knarbos

Tot 2005 exploiteert Harm “de Meeuwenhoeve” daarna neemt Alet het bedrijf over. Na een verbouwing van de woning gaat zij hier samen met haar partner wonen. In 2008 wordt het voorste gedeelte van de schuur verbouwd tot een moderne zaal, de Wagenberging, gevolgd door het aanpassen van het terras in 2014. In het voorjaar van 2015 wordt de beplanting rond het nieuwe terras gerealiseerd.


Boerderijen boek Lelystad:
Een groep vrijwilligers is de afgelopen jaren bezig geweest met het maken van het boerderijen boek. In dit boek wordt de historie beschreven van elk bedrijf. Ook voor de Meeuwenhoeve is er een bladzijde gereserveerd: boerderijenboek Lelystad