Wandelen

De ligging van De Meeuwenhoeve is een uniek startpunt voor een diverse mooie wandeltochten. Met als start de parkeerplaats van de Meeuwenhoeve heeft men de keuze uit drie verschillende wandelingen: één van 5 kilometer of twee routes van 9 kilometer.

Rondom de Meeuwenhoeve ligt het Knarpad, onderdeel van “op de kuierlatten”. Deze zelfstandige stichting biedt wandelpaden aan over het boerenland in de provincie Flevoland.

Het pad loopt door het 350 hectare grote bos dat werd ingeplant tussen 1973 en 1975 met voornamelijk loofbomen maar ook verschillende naaldbomen. Vroeger was dit gebied een zandplaat in de Zuiderzee, schepen strandden hier onder invloed van de watergetijen. Al sinds de aanleg van het Knarbos grazen er pony’s in een deel van het bos om het gebied voor dichtgroeien te behoeden. In het midden ligt een zandig open terrein met een grote ondiepe plas waar veenvorming op gang begint te komen.

Langs het Knarpad staan een aantal kunstwerken. Deze kunstwerken zijn geplaatst en mogen door de natuur worden aangetast. De mens neemt bezit van de natuur door te bouwen en het landschap in te richten en met dit project geeft de mens de natuur de gelegenheid het bouwsel weer in zich op te nemen. Na verloop van tijd (de kunstwerken worden niet weggehaald) zullen de objecten naar verwachting, romantische plaatsen worden; vervallen en overwoekerde bouwwerken waarvan het niet duidelijk is uit welke geschiedenis ze stammen. De kunstwerken die u tegen kunt komen zijn onder andere de dauwcollector, het meetpunt, de zwevende balk en de schuilhutten.

De langste route, die van 9 km, loopt een stukje over de Knardijk: de dijk met een waterkerende functie tussen Oostelijk en Zuidelijke Flevoland. Een échte dijk dus, die bovendien een ecologische verbindingszone is: een natuurlijke verbindingsweg voor planten en dieren. Vanaf hier heeft u een magistraal wijds uitzicht! De windmolens in het gebied erachter geven daar bovendien een fascinerend extra effect aan.

Ter hoogte van de kruising met de Vogelweg treft u de oude werkhaven aan die in oorspronkelijke staat is hersteld. Ten tijde van de drooglegging van de drooglegging van de beide polders was deze in gebruik van de Zuiderzeewerken. De bootjes liggen er weliswaar niet meer, maar de haven is verder nog volledig in oorspronkelijke staat.

Sinds 2013 staat er bij de parkeerplaats een schaftkeet. Het is een replica van de schatkeet uit de tijd dat de polder gecultiveerd werd. In de keet kan men meer lezen over de geschiedenis van de keet en hoe deze in de ontginningstijd door de polderarbeiders werd gebruikt.

Voor meer informatie en andere wandelpaden neem een kijkje op: www.opdekuierlatten.nl

Wilt u reserveren?

KLIK HIER